Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσληψη 2 ατόμων με 5μηνη σύμβαση εργασίας στο Αρχοντικό Π. Κουντουριώτη

  • Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023 21:57
  • 1'

Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ανακοινώνουν την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα για το Αρχοντικό Κουντουριώτη (Δήμου Ύδρας) -  ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (210 3807686, 210 3805538 και 210 3805537) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο sox@culture.gr .