Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 18.000 ιστορικά και πολύτιμα, πρωτογενή έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου

Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σελίδα 2 από 14