Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Τα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου

  • Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 17:46
  • 1'

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας.

Στη συνεδρίαση στην οποία καλεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλης Καλύβας, θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως Εποχική
2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δ.Λ.Τ.Υ.
3. Αποδοχή ποσού 8.037,92 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Οικονομικού έτους 2017 (Δ’ κατανομή) και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
4. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων έτους 2018».
5. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2018».
6. «Λήψη απόφασης για διαμόρφωση του τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης έτους 2018».
7. «Λήψη απόφασης καθορισμού τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης στο δίκτυο Ύδρευσης έτους 2018».
8. «Λήψη απόφασης για διαμόρφωση τέλους Ύδρευσης έτους 2018».
9. «Λήψη απόφασης για διαμόρφωση τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018».
10. « Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ύδρας»