Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Πού προβλέπεται να στεγαστούν Κοινωνικό Φαρμακείο και Παντοπωλείο του Δήμου Ύδρας

  • Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 18:55
  • 1'

Η έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου στη Δημοτική Αγορά της Ύδρας που θα στεγάσει το Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο αντίστοιχα, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ύδρας.

Η λειτουργία των δύο δομών απαιτεί τη στέγασή τους σε κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός τους και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ωφελούμενοι.

Ο χώρος παραχωρείται στο Δικαιούχο Φορέα «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας».

Η παραχώρηση αφορά στις ημερομηνίες από 01/01/2018 έως 31/12/2020 ή άλλη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης της Πράξης.

Η λειτουργία των δύο δομών απαιτεί τη στέγασή τους σε κατάλληλο χώρο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός τους και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ωφελούμενοι.