Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Τα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου

  • Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 15:53
  • 1'

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 15.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας.

Στη συνεδρίαση στην οποία καλεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλης Καλύβας, θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ποσού 8.696,93€, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ύδρας, οικονομικού έτους 2018 (κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές)

2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
3. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018».
α. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2018 (κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ).
β. Πρόσληψη δύο (2) εργατών ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), για το έτος 2018
4. Αίτημα από την ΥΔΡΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.E για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή Μανδράκι Ύδρας (Βορειοανατολική παραλία).