Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Τα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου της 10ης Μαΐου

  • Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 20:28
  • 1'

Την Πέμπτη 10 Μαΐου και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας. 

Στη συνεδρίαση στην οποία καλεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλης Καλύβας, θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτημα των Συμβούλων της Αντιπολίτευσης για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ετήσιας δυναμικότητας 810 τόνων σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων, της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», στη θέση Τρίκερι Δήμου Ύδρας, ΠΕ Νήσων, που αφορά μετατόπιση (πραγματοποιηθείσα), επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση δυναμικότητας αυτής και εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών

2. Συζήτηση για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας.
3. Αποδοχή θεωρημένης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΙΝΙΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ»
4. Αποδοχή ποσού 8.710,00€ Β’ κατανομής από τους ΚΑΠ 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’/θμιας κ’ Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ύδρας.
5. Αίτημα δημότη για διαγραφή ποσού.
6. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.