Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των κρηπιδωμάτων του εξωτερικού λιμενοβραχίονα

  • Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 18:27
  • 1'

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης ενός σημαντικού και αναγκαίου έργου για το λιμάνι της Ύδρας.

Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμάνι - Φάση 2η.
Το έργο του ΔΛΤΥ περιλαμβάνει την ενίσχυση και επισκευή του προσήνεμου μόλου καθώς και του εσωτερικού κρηπιδώματος.
Χρηματοδοτείται δε, από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και έχει συνολικό προϋπολογισμό 765.000 ευρώ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4/9/2018.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας προγραμματίζει εντός των επόμενων μηνών δημοπρατήσεις και άλλων σημαντικών έργων.