Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου

 • Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018 19:31
 • 1'
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ Β΄-ΦΑΣΗ».
 3. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΥΔΡΑΣ», συμβατικής δαπάνης 87.742,07 € με Φ.Π.Α. αναδόχου εταιρίας Άρχιτρον ΑΤΕ.
 4. Αίτημα δημότη για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχική
 5. Αίτηση του σωματείου ’’Υδραϊκή Κιβωτός’’ για οικονομική ενίσχυση 2018-2019
 6. Έγκριση Περιβαλλοντικής και Υδραυλικής μελέτης για την ωρίμανση της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.
 7. Υποβολή αιτήματος για δημιουργία Ειρηνοδικείου στην Ύδρα
 8. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ύδρας
 9. Συζήτηση για έγκριση ή μη μεταβολής του Οικοπέδου 44 στην περιοχή της Αναλήψεως
 10. Έγκριση της 125/2018 μελέτης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ» του Δήμου Ύδρας.
 11. Έγκριση της 126/2018 μελέτης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ» του Δήμου Ύδρας στην είσοδο του Γηπέδου.