Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 21:13
  • 1'

Την 18η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 17:30.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007

2. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007

3. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007

4. Αίτημα Αιγίδας του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματος AHEPA HJ25 Άγιος Ανδρέας. Ιστορική, Πολιτιστική και Κινηματογραφική πρωτοβουλία «Ημερολόγιο 1821»

5. Αίτημα Αιγίδας του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματος AHEPA HJ25 Άγιος Ανδρέας. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλοξενίας «Ακαδημία Ελληνισμού – Επιστροφή στις Ρίζες»

6. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 

7. Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2021

8. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης για το έτος 2021

9. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για το έτος 2021

10. Καθορισμός δημοτικών τελών για τις ευπαθείς ομάδες για το έτος 2021

11. Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021

12. Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους ύδρευσης αποχέτευσης για το έτος 2021