Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 14:43
  • 1'

Την 21η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 16:30.


Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

2. Αίτηση παράτασης μίσθωσης καταστήματος

3. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4. Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Πολιτισμού

5. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Ύδρας με τον Δήμο Ηγουμενίτσας

6. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής στην κατασκευή Μνημείου των Υδραίων Ναυτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

7. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής στήριξης του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας

8. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών κατά Αντικείμενο

9. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών