Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει στις 6 Ιουλίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας με τηλεδιάσκεψη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστασία Μαυρομάτη καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Ύδρας σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 2.400mᶟ /ημ στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας»

2. Έγκριση παράτασης άδειας μουσικών οργάνων

3. Έγκριση παράτασης άδειας μουσικών οργάνων

4. Έγκριση παράτασης άδειας μουσικών οργάνων 

Σχετικά Άρθρα