Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει στις 8 Σεπτεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

4. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

5. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

6. Καθορισμός διάρκειας παράτασης μίσθωσης και καθορισμός μισθώματος

7. Έγκριση παράτασης σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Σπετσών για τη διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.

8. Αίτημα σύνδεσης οικίας με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

9. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων

Σχετικά Άρθρα