Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει στις 12 Νοεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης - με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την Παρασκευή  12η Νοεμβρίου 2021, και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2021.

2. Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας

3. Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρίας

4. Αίτηση Δήμητρας Μελαχροινού

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ύδρας στα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμός Προέδρου και καθορισμός διάρκειας θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμός Προέδρου και καθορισμός διάρκειας θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας

10. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2022.

11. Ορισμός μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2022.

Σχετικά Άρθρα