Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδριάζει στις 28 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

Τακτική συνεδρίαση διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2022.

2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2022.

3. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ύδρας έτους 2022.

4. Έγκριση φύλλου αυτοτελών οικισμών Δήμου Ύδρας.

5. Καθορισμός αποζημίωσης αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.

6. Καθορισμός αποζημίωσης μελών διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.

Και επίσης συνεδριάζει στις 18:00 με θέματα: 

Α. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας για το έτος 2022

Β. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Ύδρας για το έτος 2022

Σχετικά Άρθρα