Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Εκμισθώθηκε ο "Μύλος της Λόρεν" ιδιοκτησίας του Δήμου Ύδρας

  • Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 11:05
  • 1'

Κατακυρώθηκε η δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, ανεμόμυλου, γνωστού ως «Μύλου της Λόρεν», που βρίσκεται πλησίον του Αρχοντικού Παύλου Κουντουριώτη και πάνω από την τοποθεσία "Περίπτερο".

Η δημοπρασία ήταν φανερή και προφορική και έγινε στις 17 Μαρτίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας.

Πλειοδότης του ανεμόμυλου είναι ο Δημήτριος Παπουτσής του Γεωργίου, ο οποίος πρόσφερε για την εκμίσθωση του ακινήτου το ποσό των χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ (1.360€), ως μηνιαίο μίσθωμα.

Το δημοτικό ακίνητο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό κατάστημα ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η διάρκεια σύμβασης είναι τα 6 χρόνια.