Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Συνεδριάζει στις 8 Αυγούστου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022 15:23
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 8η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση παροχής δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ύδρας ή χορήγηση χρηματικού ποσού ως βοήθημα.

2. Έγκριση παροχής δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους υπαλλήλους του Δήμου Ύδρας, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή χορήγηση χρηματικού ποσού ως βοήθημα.

3. Έγκριση παράτασης σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Σπετσών για τη διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.

4. Μερική ανάκληση της απόφασης 98.2021 του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Αίτημα δημότη.