Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Εγκρίθηκε επιχορήγηση προς την Κοινωφελή Επιχείρηση ύψους 52.588,20€ από τον Δήμο Ύδρας

  • Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 21:17
  • 1'

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 229/2022 εγκρίθηκε η επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ύδρας ύψους 52.588,20€ προς κάλυψη τιμολογίων.

Αναλυτικά τα ποσά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ