Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει στις 7 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 11:16
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.


Θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης παραχώρησης χρήσης του έργου Apollo του Jeff Koons και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ύδρας για την υπογραφή της.

2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2022.

3. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ύδρας για το έτος 2022.

4. Ονοματοδοσία οδού.

5. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007.

6. Αίτηση Δημητρίου Παπουτσή.

7. Αίτηση Ασημίνας Κυριαζή.