Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Συνεδριάζει στις 17 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας

  • Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 11:16
  • 1'

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας την 17η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2023.

2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ».

3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».

4. Ανάκληση της 196.2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης.