Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020

Συμπεράσματα από το συνέδριο «ΕΞΥΠΝΕΣ Πολιτικές για ΕΞΥΠΝΑ Νησιά»

  • Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2015 18:48
  • 1'

 

Σημαντικά και για τα μικρά νησιά είναι τα συμπεράσματα από το συνέδριο «ΕΞΥΠΝΕΣ Πολιτικές για ΕΞΥΠΝΑ Νησιά», αλλά και οι επόμενες ενέργειες κατά την συνεδρίαση του INSULEUR στην Κροατία.
Έτσι κατά το διήμερο συνέδριο συζήτησαν οι θεσμικοί φορείς της ΕΕ και των μελών κρατών της, θέματα και στρατηγικές που άπτονται της νησιωτικής ευρωπαϊκής ένωσης.
Την διοργάνωση είχε το INSULEUR το οποίο και με την προεδρία του Γιώργου Μπενέτου συζήτησε και σχεδίασε τις επόμενες κινήσεις σε θέματα πού άπτονται τα νησιά της ΕΕ.
Το ΕΔΜΝ συμμετείχε και με την διπλή ιδιότητα (ως ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και ως Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μικρών Νησιών) και υπήρχε πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λευτέρη Κεχαγιόγλου, των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής επιτροπής και των συμμετεχόντων φορέων.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από τον ΠΡΟΕΔΡΟ VIDOJE VUJIC, CCE – County Chamber Rijeka
από το Συνέδριο «ΕΞΥΠΝΕΣ Πολιτικές για ΕΞΥΠΝΑ Νησιά»
1. Τα νησιά έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως και συγκεκριμένα προβλήματα και ευκαιρίες, και τα οποία καθορίζονται σε 4 περιοχές προτεραιότητας:
α. Ενεργειακή ανεξαρτησία των νησιών - να εξασφαλιστεί η μετάβαση από τις συμβατικές στις υβριδικές και τελικά στις πλήρεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
β. Βιωσιμότητα - ενθάρρυνση της πρωτογενούς παραγωγής που θα ικανοποιούσε τη ζήτηση τροφίμων και τις απαιτήσεις του τοπικού πληθυσμού σε αυτό τον τομέα
γ. Συνδεσιμότητα μεταφορών
δ. Ανάπτυξη ολόκληρου του τομέα πολιτικών και στρατηγικών
2. Ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα για την αποφυγή του να μετατραπεί η νησιωτική επιχειρηματικότητα, μια μονοκαλλιέργεια στη μορφή του τουρισμού και της φιλοξενίας
3. Ειδικές φορολογικές διευκολύνσεις απαιτούνται στα νησιά, εξασφάλιση ενός χαμηλού ΦΠΑ ή πλήρη απαλλαγή ΦΠΑ για τα νησιωτικά προϊόντα τα οποία καταναλώνει ο νησιωτικός πληθυσμός και παράγονται στα νησιά τους
4. Επένδυση στην κινητικότητα, προώθηση της χρήσης οικολογικών μορφών μεταφοράς, συν-χρηματοδότηση του κόστους δημόσιων μεταφορών για τον πληθυσμό των νησιών
5. Υποστήριξη της τυποποίησης και εισαγωγή μιας ψηφιακής τεχνολογίας σύμφωνα με το μοντέλο καλών πρακτικών της Μάλτας και του συστήματος υλοποίησης της Κροατικής εθνικής γραμμής μεταφορών
6. Τα νησιά πρέπει να έχουν σημαντική θέση στην Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε.
7. Απαιτείται μια μεγάλη επένδυση δημοσίων πόρων στον τομέα πρόληψης υγείας και στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού των νησιών
8. Ιδιαίτερη προσοχή και κίνητρα από τους πόρους της Ε.Ε. θα πρέπει να δοθούν στις νησιωτικές περιοχές για να χτιστούν κέντρα καινοτομίας και έξυπνης τυποποίησης σαν βάση ανάπτυξης και ανταγωνισμού