Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα 6μηνης έμμισθης επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατάρτισης από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

  • Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016 16:15
  • 1'

 

  

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιθυμώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προσφέρει σε 100 νέους και νέες, από 19 έως 29 ετών, εργασία στο αεροδρόμιο για περίοδο έως 6 μηνών, με στόχο η προϋπηρεσία, η κατάρτιση και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν, να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους. 

Στρέφοντας το βλέμμα στους νέους της Ελλάδας, ο ΔΑΑ, με την πρωτοβουλία “Airport Praxis 2”, προσφέρει 100 θέσεις έμμισθης επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αεροδρομίου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη μετάδοση γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης σε νέους στη χώρα μας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου “Airport Praxis 1” του 2014, στο οποίο συμμετείχαν 70 νέοι και νέες.
Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:
α) Νέους ηλικίας 19 με 29 ετών, απόφοιτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, που να τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν εξάμηνη εργασιακή εμπειρία και γνώσεις στους επιχειρησιακούς τομείς αεροπορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επίγειας πρόσβασης, υπηρεσιών αεροσταθμού και τεχνικών υπηρεσιών του Αεροδρομίου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια και θα τους παρασχεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

β) Νέους ηλικίας 19 με 29 ετών, φοιτητές, απόφοιτους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν τρίμηνη εργασιακή εμπειρία ή να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να εργαστούν σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας του Αεροδρομίου αποκτώντας εξειδικευμένη κατάρτιση.

Επιπλέον του μισθού και της προβλεπόμενης κοινωνικής ασφάλισης, η Εταιρεία καλύπτει το κόστος μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο για την διάρκεια της εξάμηνης ή τρίμηνης απασχόλησης. Το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας αεροδρομίου αποτελεί πρότυπο μεταξύ κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των αερομεταφορών, ενώ ο ΔΑΑ έχει γνωρίσει διεθνή καταξίωση με πλήθος βραβείων και διακρίσεων για την αρτιότητα του επιχειρησιακού και διοικητικού μοντέλου του.

Σε αυτό το πλαίσιο, με αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν έως τις 30/6/2016 μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου