Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Δύο Υποτροφίες για Υδραιόπουλα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από τα έσοδα Νικ. Κρήτσκη

  • Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 16:27
  • 1'

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α.

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής:

α) Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου. β) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες. γ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα. δ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι: Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας την διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης, που αφορά σε χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ., και στη φόρμα της αίτησης.