Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιδρύθηκε σωματείο για τη ναυτική ιστορία και παράδοση

Ιδρύθηκε Σωματείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και συντετμημένο τίτλο «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ», µε έδρα την πόλη της Αθήνας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ συμμετέχει ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Θεόδωρος Κόντες.
Σκοπός του «ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της µελέτης επί θεµάτων αναφερόμενων στη ναυτική ιστορία και παράδοση, η προβολή και η διάδοση της ως άνω ιστορικής γνώσης καθώς και η διάσωση σχετικών τεκμηρίων.
Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την τελική διαμόρφωση της σύνθεσής του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαζαράκης - Αινιάν, Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Τσιαντούλας, Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Καθρέπτας, Ταμίας: Δημήτριος Μπαλόπουλος, Τακτικά μέλη του Δ.Σ: Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, Γεράσιμος Λειβαδάς, Γεώργιος Μαραγκουδάκης, Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ.: Θεόδωρος Κόντες, Παναγιώτης Καπετανάκης, Γεώργιος Τσουτσάνης

Σχετικά Άρθρα