Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καταχώρηση Αλιευτικών Σκαφών της Ύδρας στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας

Από την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας,Κτηνιατρικής και Αλιείας ΠΕ Νήσων ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να γίνει καταχώρηση των αλιευτικών σκαφών της Ύδρας, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στην Υπηρεσία αυτή. 

Συγκεκριμένα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ. Σταματία Ράφτη αναφέρει:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟT. ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΔΥ

Tαχ. Δ/νση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 18545 Πειραιάς

Πληρ.: Ζ. Σακκά Τηλ.: 2131618543 Fax 2131618526

Ηλεκτρ. Δ/νση: zoitsa.sakka@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Σχετικό: το με αριθμ. πρωτ. 118/44535/17-02-22 έγγραφο από το ΥΠΑΑΤ

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται έλεγχος από Ευρωπαϊκή επιτροπή, για την αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων, που διέπουν τα αλιευτικά προϊόντα.

Ο παραπάνω έλεγχος αφορά και τα αλιευτικά σκάφη και θα πραγματοποιηθεί από τις 3 τις 17 Μαΐου. Ως εκ τούτου, τα αλιευτικά σκάφη τα οποία ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα των Νήσων και δεν έχουν αριθμό καταχώρησης από την Υπηρεσία μας, θα πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συμπληρωμένη την Αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, που σας συνάπτουμε.

Σας επισυνάπτουμε, επίσης, κατάλογο με τα στοιχεία των αλιευτικών σκαφών τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί από την Υπηρεσία μας. (Πληροφορίες για τον κατάλογο μπορείτε να αντλήσετε από την αρμόδια υπηρεσία ή το Δήμο Ύδρας)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΦΤΗ