Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής ζητά δύο άτομα Ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε. Πολ. Μηχανικών και Μηχ. Μηχανικών

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα Ειδικότητας Π.Ε. ή Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών για την στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας, με σκοπό την παρακολούθηση μελετών και έργων που υλοποιούνται, στον Δήμο Πόρου.

Έδρα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι ο Δήμος Πόρου και εναλλακτικά ο Πειραιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticalag.gr, υπ’ όψιν κ. Μάνου Καλλίγερου, μέχρι την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών, στον Πόρο ή στον Πειραιά.

Μετά την υποβολή των Βιογραφικών σημειωμάτων, τα αρμόδια στελέχη του Δικτύου θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους, για να καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης.