Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προϋποθέσεις για την ένταξη των δημοτών της Ύδρας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες που θέλουν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ύδρας για το έτος 2016, να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στην Κοινωνική Λειτουργό κ. Νάζου Αγγελική, 22980 53365:

 

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας και διαβατήριο σε ισχύ και επικυρωμένα.
3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (από 6 μήνες και άνω).
4. Ε1 και Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους (σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων).
5. Φωτογραφία δικαιούχου για έκδοση Κάρτας Κοινωνικών Παροχών.
6. Λογαριασμό Κοινής ωφελείας.
7. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ(εάν υπάρχει).
8. Βεβαίωση αναπηρίας( εάν υπάρχει).

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

1 άτομο 4.500€
2 άτομα 5.000€
3 άτομα 5.500€
4 άτομα 6.000€
5 άτομα και άνω 6.500€

Σε περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.