Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Υποτροφία Κωνσταντίνου Κριεζή για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό

  • Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015 19:49
  • 1'

 


To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε σήμερα υποτροφίες για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Μεταξύ άλλων θα δοθούν υποτροφίες που αφορούν Υδραιόπουλα και οι οποίες προέρχονται από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Κριεζή.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις (3) υποτροφίες για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για μία τριετία, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, Οδοντιατρικού Τμήματος και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ΑΕΙ της Χώρας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας, που κατάγονται από την ΄Υδρα και τις Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, προτιμωμένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο «Κριεζής» από την ΄Υδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από ΄Υδρα και Σπέτσες, θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. (Ηλικία μέχρι 27 ετών).
Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν, με διαγωνισμό.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22/02/2016
Περισσότερες πληροφορίες εδώ