Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Επαναληπτική Δημοπρασία Ιερού Καθεδρικού Ναού για αγροτεμάχια στο Μετόχι

  • Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 17:37
  • 1'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

Την 27η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10-12 στην Ύδρα, στα Γραφεία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, εκτίθενται σε φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία εκμισθώσεως τα κατωτέρω αγροτεμάχια εκ του κτήματος ΜΕΤΟΧΙΟΥ εις Θερμησία Ερμιονίδος, ανήκοντος κατά κυριότητα στον Ιερό Ναό:

υπ' αριθμ. 9 (37,5 στρ. συν. 20 στρ.),  (που έχει συνενωθεί με το και 4 αγροτεμάχιο 40 στρ.), 20 (26,5 στρ.), 12 (τμήματα Α 6 στρ. και Δ 4., 5 στρ.), 18 (22,5 στρ.), 2 (27,2 στρ.), 15α και 15β (8,5+12,5στρ.), 100 στρ. εκ του δυτικού μέρους του Μετοχίου (θαμνώδης έκταση συν ελαιώνα), 23β (10 στρ.), 24γ (3 στρ.), 23γ (15 στρ.) κατά το από 5-7-2005 κτηματογραφικό διάγραμμα του Μηχ-κού Μιχαήλ Ζαχαρία.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να πλειοδοτήσουν σε περισσότερα του ενός αγροτεμάχια.

Ελάχιστη πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα 100,00 ευρώ για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 20,00 ευρώ για τις ορεινές.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ίση προς την ελάχιστη προσφορά μισθώματος για κάθε αγροτεμάχιο.

Πληροφορίες τηλ. 22980/52207, 52829 και 210 8218393, 6973213253.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρωτ. π. Ακίνδυνος Γ. Δαρδανός

dimoprasia naou 0518