Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ για το σύστημα υδροδότησης της Ύδρας

  • Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 10:20
  • 1'

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της νήσου Ύδρας", συνολικού προϋπολογισμού1.227.600 ευρώ.

Στις 23/10/2018 στο γραφείο του Δημάρχου Ύδρας Γ. Κουκουδάκη, έγινε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας παρουσία του Αντιδημάρχου Ύδρας Μπελεγρή Γιάννη και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης Καραμήτσου Μανώλη. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και εξασφαλίστηκε ύστερα από σχετική αίτηση που υπέβαλλε ο Δήμος Ύδρας.

Το έργο περιλαμβάνει την Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στα βασικά στοιχεία του Δικτύου (δεξαμενές, αφαλάτωση, γεωτρήσεις και κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου). Τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα που θα εγκατασταθεί στους χώρους του Δήμου, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων είτε ποσοτικών είτε και ποιοτικών
Το έργο, επίσης, περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων υδρομέτρων με σύστημα Τηλεμέτρησης για όλες τις παροχές του νησιού! Με το σύστημα Τηλεμέτρησης θα είναι εφικτή η γρήγορη συλλογή των στοιχείων των καταναλώσεων και η έγκαιρη έκδοση και αποστολή των λογαριασμών ώστε να μην σωρεύονται λογαριασμοί και αυξάνουν τα κόστη για τους δημότες. Ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης. 

Σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης και το έργο τηλεελέγχου ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης ανέφερε ότι: "Τα τελευταία χρόνια έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 3.000.000 Ευρώ από προγράμματα χρηματοδότησης για την Ύδρα μας! Ο Δήμος μας, έχοντας ήδη προχωρήσει στην ανάθεση των σχετικών μελετών ετοιμάζεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης, μιας και τώρα υπάρχει η σχετική δυνατότητα, και για την αντικατάσταση ολόκληρου του κεντρικού δικτύου ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 Ευρώ! Συνεχίζουμε όλοι μαζί για την Ύδρα μας!"