Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις δημοτικές εκλογές. Αναλυτικές πληροφορίες

  • Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 17:42
  • 1'

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών πλησιάζουν και θα γίνουν με απλή αναλογική. Έχουν ορισθεί για τις 26 Μαΐου 2019.

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι για την Ύδρα για κάθε συνδυασμό μπορούν να είναι από 13  έως 20 άτομα.

Ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν: όλοι οι δημότες του δήμου που σωρευτικά:  έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002,  είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου, oι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά: · κατοικούν στην Ελλάδα, · έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002, · είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου της Δήλωσης Κατάρτισης του εκάστοτε συνδυασμού.

Η νέα δημοτική περίοδος που θα έχει αναδείξει νέο Δήμαρχο και νέους δημοτικούς συμβούλους θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ