Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ΥΠΕΣ: Χρήματα και στον Δήμο Ύδρας για τη λειτουργία των σχολείων

  • Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019 18:29
  • 1'

Σε κατανομή συνολικού ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς όλους τους Δήμους της Χώρας, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη κ.α.

Ο Δήμος Ύδρας θα λάβει το ποσό των 8.030 ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.