Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eνεργοποιείται το πεδίο βολής της Ύδρας σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας και του Ανθυποπλοίαρχου, Λ.Σ. Βασίλη Βαζαίου στις: 

α) 08-10-2019 και από ώρα 08:00 έως 11:00 και

β) 09-10-2019 και από ώρα 08:00 έως 11:00, ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης μεταξύ των στιγμάτων:

φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α 2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α 3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α 4.φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

Κατόπιν των παραπάνω η Λιμενική Αρχή Ύδρας συνιστά την αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα.