Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Λιμενική Αρχή Ύδρας: Εργαζόμενοι και επαγγελματίες στο λιμάνι θα φορούν Γάντια και Χειρουργικές Μάσκες μιας χρήσης

  • Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 08:14
  • 1'

Λήψη έκτακτων μέτρων ανακοινώθηκε από τη Λιμενική Αρχή Ύδρας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:          

  1. Σε συνέχεια (γ) σχετικού παραγγέλλουμε όπως όλοι οι επαγγελματίες, κάτοχοι άδειας εργαζομένου λιμένα από την Υπηρεσία μας, οι οποίοι πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών και εμπορευμάτων με ιπποειδή ή με χειράμαξες από τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ύδρας προς την ενδοχώρα, καθώς και περιηγητικές δραστηριότητες, θα φοράνε υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους γάντια και χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης.
  2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ως άνω οριζόμενα στην παρούσα Διαταγή, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του (β) σχετικού όπως αυτό τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

     Ο Λιμενάρχης

    Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος