Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λιμενική Αρχή Ύδρας: Υποχρεωτική αναλυτική καταγραφή των επιβατών σε κάθε διαδρομή

Επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Ύδρας και ο Λιμενάρχης Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ., Βασίλειος Βαζαίος με θέμα: «Καταγραφή επιβατών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης: 

 

  1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας παρασχέθηκαν κατάλληλες οδηγίες – εντολές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19, σας γνωρίζουμε ότι από τη λήψη του παρόντος, σε κάθε διαδρομή σας από τη Νήσο Ύδρα (από οποιαδήποτε περιοχή π.χ. Λιμάνι Ύδρας, Καμίνι, Βλυχός, Πλάκες Βλυχού, Μανδράκι κλπ) προς την ηπειρωτική χώρα (Ακτές Πελοποννήσου, Μετόχι κλπ) και αντίστροφα, θα καταγράφεται υποχρεωτικά στο Ημερολόγιο Γέφυρας τα στοιχεία των επιβατών ως εξής:
  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπού)
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας 
  1. Η ανωτέρω ενέργεια είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται προκειμένου να συμβάλετε στο έργο των Αρχών για ιχνηλάτηση, σε περίπτωση ύπαρξης πιθανού κρούσματος στη Νήσο Ύδρα. Τα ανωτέρω θα ελέγχονται αυστηρά από τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας, σε κάθε κατάπλου και απόπλου σας.
  2. Μη συμμόρφωση ως προς τα ανωτέρω θα επιφέρει άμεσα τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  3. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και τη συνεργασία σας.- 

 

Ο Λιμενάρχης

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος

Σχετικά Άρθρα