Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Λιμενική Αρχή Ύδρας: Ενεργοποιείται το πεδίο βολής Βελοπούλα

  • Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 08:24
  • 1'

Με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

02-04-2020 από ώρα 19:00 έως την 03-04-2020 και ώρα 07:00 ενεργοποιείται στη θαλάσσια περιοχή το πεδίο Βολής Βελοπούλα για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων: 


1. φ=36o 55’Β και λ=023ο 05’Α

2. φ=37ο12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο12’Β και λ=023ο 05’Α

Κατόπιν των παραπάνω συνιστάται η αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.