Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

Ενεργοποιείται το πεδίο βολής Ύδρα σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής

  • Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 16:45
  • 1'

Με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

29-04-2020 από ώρα 06:00 έως 09:00 καθώς και 30-04-2020 από ώρα 06:00 έως 08:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

Κατόπιν των παραπάνω συνιστάται η αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.