Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 10:00
  • 1'

Την 16η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας, διά ζώσης, "κεκλεισμένων των θυρών", την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007

2. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/1976 και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό 71251/78/19-12-2007

3. Αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματος AHEPA HJ25 Άγιος Ανδρέας

4. Επέκταση ωραρίου καθαριστριών σχολικών μονάδων

5. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ύδρας σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο

7. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»

8. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας για το έτος 2020

9. Αποδοχή ποσού 4.573,13€ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

10. Αποδοχή ποσού 53.582,17€ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19