Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Από τις δράσεις του Φροντιστηρίου ΝΕΤΡΙΝΟ

  • Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 12:36
  • 1'

Το Φροντιστήριο NETΡINO πέρα από το έργο ενισχυτικής μάθησης που προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια στο νησί μας, παρέχει επίσης ενημέρωση αλλά και ανίχνευση και ακόμα σχεδιάζει λύσεις για την παρέμβαση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

 

Στα πλαίσια της πληρέστερης κάλυψης των μαθητών και την αντιμετώπιση της σχολικής καθημερινότητας με το βέλτιστο τρόπο, κατά τη σχολική χρονιά που πέρασε, το φροντιστήριο παρείχε δωρεάν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α' Γυμνασίου (που δήλωσαν συμμετοχή) την αξιολόγηση και ανίχνευση των μαθησιακών τους δυνατοτήτων και δυσκολιών. Με την βοήθεια της συνεργάτιδας του φροντιστηρίου, Ειδικής Παιδαγωγού κ. Ν. Βαμβακοπούλου, επιστημονικής υπευθύνου – διευθύντριας του Ινστιτούτου Λόγου και Ειδικής Αγωγής, χορηγήθηκαν δοκιμασίες τόσο άτυπες όσο και τυποποιημένες όπως το ΛΑΜΑ τεστ, με σκοπό τη συλλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πληροφοριών που επιτρέπουν τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να αφορούν την εκπόνηση του ατομικού διδακτικού σχεδίου για το μαθητή ή τον έλεγχο της προόδου του.
Η δράση αυτή αποτελεί την απαρχή μιας σειράς δράσεων που θα ακολουθήσουν, με στόχο την ουσιαστική και με διάρκεια στήριξη γονέων και μαθητών στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
Παράλληλα στο πλαίσιο των δράσεων του ΝΕΤΡΙΝΟ την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, το Φροντιστήριο πραγματοποίησε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: "Επιλέγοντας Σπουδές και Επάγγελμα στα χρόνια της... κρίσης",όπου αναλύθηκε ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης μετά τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (Σχέδιο Αθηνά), το Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι κατευθυντήριες γραμμές του σωστού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επιλογής Σπουδών. Ενώ επίσης ακολούθησαν ερωτήσεις και απορίες από το κοινό, οι οποίες και απαντήθηκαν.

 

netrino1 netrino3