Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023

Επανέρχονται οι αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων εν όψει εκλογών

  • Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 10:36
  • 1'

Νέα ώθηση εν όψει δημοτικών εκλογών έρχεται να δώσει η επαναφορά των αποζημιώσεων για τη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του νομοσχεδίου του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις ακόλουθες προσθήκες.
Το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, παρ. 1 αναφέρει τα εξής:
Στο άρθρο 69 του Ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος υπ' αριθ. 5 ως εξής:
«Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μέχρι και δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις το χρόνο. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με ποσοστό επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου».
και στην παράγραφο 2 αναφέρεται:
Στο άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 γίνεται πρόσθηκη παραγράφου υπ' αριθμ. 11 ως εξής:
«Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις της δικαιούνται αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μέχρι και δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις το χρόνο. Η αποζημίωση είναι ίση με την προβλεπόμενη στο β' εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του παρόντος νόμους».
Επιπλέον στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι είναι εύλογη η επαναφορά της αποζημίωσης ώστε να καλύπτονται εν μέρει τα έξοδα των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα για να υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις.