Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Άμεση ενεργοποίηση του Δήμου μετά από το (νέο) δημοσίευμα της «Φωνής της Ύδρας» για το Σαν Τζόρτζι

  • Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013 10:37
  • 1'

Την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ύδρας προκάλεσε το άρθρο μας της 3ης Νοεμβρίου 2013 με την αποκάλυψη του νέου κρατικού εγγράφου της ΡΑΕ που φέρει πάλι τα διοικητικά όρια του Σαν Τζόρτζι στον Δήμο Λαυρεωτικής και θίγει τα συμφέροντα του Δήμου Ύδρας. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στις 7 Νοεμβρίου όπου αποδεχόμενη το θέμα ως κατεπείγον έδωσε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο Σπύρο Χρυσοφώτη όπως υπογράψει και καταθέσει προσφυγή (ενδικοφανή) - αίτηση θεραπείας κατά της προμνησθείσης αποφάσεως καθώς και οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα κρίνει ο ίδιος σκόπιμο προς περαίωση της εντολής και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

san tzortzi xartis

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον χάρτη της Ε.Ε.Τ.Α (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) για το 2013 εξακολουθεί να παραμένει το Σαν Τζόρτζι στον Δήμο Λαυρεωτικής, όπως τότε τον Νοέμβριο του 2011 που είχαμε δημοσιεύσει το αρχικό μας άρθρο-αποκάλυψη και είχαμε φέρει στο φως βάσει κρατικών εγγράφων ότι τα διοικητικά όρια της νησίδας είχαν αλλάξει και το Σαν Τζόρτζι ήταν εκτός Ύδρας. Επιπλέον στη ΡΑΕ όπως διαπιστώσαμε ενώ τα όρια στα κρατικά της έγγραφα μέχρι 28/2/2012 τοποθετούσαν τη νησίδα στην Ύδρα, πλέον στα τρέχοντα έγγραφα της ΡΑΕ και εκεί τα όρια έχουν πια αλλάξει, όπως επισημάναμε στο πρόσφατο άρθρο μας υποδεικνύοντας μάλιστα ένα από τα νέα έγγραφα της ΡΑΕ.

Είναι ανησυχητικό γιατί κατόπιν έρευνάς μας, δυστυχώς υπάρχουν και άλλες νέες άδειες φορέων που δείχνουν τη νησίδα εκτός των ορίων της Ύδρας. Πάντως θέλουμε να πιστεύουμε παρά τα αρνητικά ισχύοντα στοιχεία, ότι σύντομα θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα έχουμε θετική εξέλιξη για αυτό το σοβαρότατο θέμα, που είναι πρωταρχικής σημασίας για τη ζωή της κοινωνίας της Ύδρας.