Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Λιμεναρχείο Ύδρας | Ενεργοποίηση πεδίου βολής ΥΔΡΑ για τη διεξαγωγή άσκησης βολών

  • Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 19:43
  • 1'

«Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας». Σχετ: Το με Ω.Π :191142/11-23 ΣΗΜΑ ΝΔΑ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι την κάτωθι ημερομηνία και ώρα : 24-01-2024 από ώρα 10:00 έως 15:00 καθώς και 25-01-2024 από ώρα 06:00 έως 15:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. 3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Ο Α/Φ Ανθ/χος Λ.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Παναγιώτης