Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις του Λιμεναρχείου Ύδρας για ενεργοποίηση πεδίων βολής

  • Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024 19:14
  • 1'

Το με 220823/01-2024 Σήμα ΝΔΑ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 24-01-2024 από ώρα 20:00 έως την 25-01-2024 ώρα 04:00, ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Βελοπούλα για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36o 55’Β και λ=023ο 05’Α

2. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 05’Α

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Ο Α/Φ Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Π.


Το με 220823/01-2024 Σήμα ΝΔΑ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 25-01-2024 από ώρα 04:00 έως την 25-01-2024 ώρα 10:00, ενεργοποιείται η κατωτέρω θαλάσσια περιοχή για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 00’Α

2. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 37’Α

3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 37’Α

4. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 00’Α

pedio2250124

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Ο Α/Φ Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Π.