Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Λιμεναρχείο 'Υδρας | Ανακοινώσεις για πεδία βολής Ύδρας και Βελοπούλας για διεξαγωγή άσκησης

  • Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 23:16
  • 1'

Aνακοινώσεις Λιμεναρχείου Ύδρας για την ενεργοποίηση της θαλάσσιας περιοχής, πεδίο Βολής Ύδρας και Βελοπούλας, για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων.


Σας γνωρίζουμε ότι την κάτωθι ημερομηνία και ώρα:

19-02-2024 από ώρα 05:00 έως 08:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

lim20224

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. 3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Η ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ν)

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία


1. Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες:

20-02-2024 από ώρα 17:00 έως την 21-02-2024 ώρα 04:000-02-2024 από ώρα 17:00 έως την 21-02-2024 ώρα 04:00, ενεργοποιείται η κατωτέρω θαλάσσια περιοχή για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 05’Α

2. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 05’Α

Lim0224

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

- Ο Α/Φ Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Π.