Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Λιμεναρχείο Ύδρας | Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής για τη διεξαγωγή άσκησης βολών

  • Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 19:42
  • 1'

Aνακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας για την ενεργοποίηση της θαλάσσιας περιοχής, για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων.


«Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας».

Σχετ.: Το με 191744/02-2024 Σήμα ΝΔΑ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 21-02-2024 από ώρα 17:00 έως την 22-02-2024 ώρα 04:00, ενεργοποιείται η κατωτέρω θαλάσσια περιοχή για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 05’Α

2. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 20’Α

3. φ=36 o 55’Β και λ=023ο 20’Α

4. φ=37ο 12’Β και λ=023ο 05’Α

pedio0224

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Ο Α/Φ Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Π