Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Λιμεναρχείο Ύδρας | Ενεργοποίηση θαλάσσιων περιοχών, πεδίο Βολής Ύδρας και Μυρτώου για τη διεξαγωγή άσκησης βολών

  • Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 20:52
  • 1'

Θέμα: «Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας».

Σχετ: Το με Ω.Π :291606/03-24 

1. Σας γνωρίζουμε ότι την κάτωθι ημερομηνία και ώρα:

01-04-2024 από ώρα 14:00 έως 17:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

volis ydras0324

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

- Ο Α/Φ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Παναγιώτης


Θέμα: «Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας».

Σχετ: Το με Ω.Π :291606/03-24 ΣΗΜΑ ΓΑΝΕΔ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι την κάτωθι ημερομηνία και ώρα : 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 από ώρα 14:00 έως 17:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής ΜΥΡΤΩΟ για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=36o 40,00Β και λ=023ο 40,00Α

2. φ=36ο 40,00Β και λ=024ο 10,00Α

3. φ=36ο 20,00Β και λ=024ο 10,00Α

4. φ=36ο 20,00Β και λ=023ο 40,00Α

volis myrtwo0324

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. 3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

- Ο Α/Φ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ Παναγιώτης