Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Συνεδριάζει στις 3 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο της Ύδρας - Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 18:39
  • 1'

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστασία Μαυρομάτη καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Ύδρας, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, την 3η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2017.

2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2018.

3. Έγκριση απολογισμών του Δήμου Ύδρας ετών 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.

4. Έγκριση τροποποίησης κανονισμού καθαριότητας.

5. Έγκριση κανονισμού παραχώρησης, διαχείρισης και λειτουργίας Δημοτικών χώρων πολιτιστικού – επιστημονικού ενδιαφέροντος.

6. Αίτηση δημότη.

7. Αίτηση δημότη.

8. Αίτηση Αθλητικού Ομίλου Ύδρας.

9. Έγκριση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων.

10. Έγκριση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων.

11. Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ».