Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Λιμεναρχείο Ύδρας | Ενεργοποίηση θαλάσσιας περιοχής, πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών

  • Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 22:45
  • 1'

Aνακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας για την ενεργοποίηση της θαλάσσιας περιοχής, πεδίο Βολής Ύδρας, για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων.


Θέμα: «Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας».

Το με Ω.Π :100734/06-24 ΣΗΜΑ ΝΔΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες αντίστοιχα:

Την 12-06-2024 από ώρα 11:00 έως 16:00 εναλλακτικά

Την 13-06-2024 από ώρα 11:00 έως 16:00 ενεργοποιείται η θαλάσσια περιοχή πεδίο Βολής Ύδρας για τη διεξαγωγή άσκησης βολών επ’ ωφελεία ενόπλων δυνάμεων μεταξύ των στιγμάτων:

1. φ=37o 00,00Β και λ=023ο 00,00Α

2. φ=37ο 00,00Β και λ=023ο 36,00Α

3. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 00,00Α

4. φ=37ο 10,00Β και λ=023ο 36,00Α

limxartis0624

2. Κατόπιν των παραπάνω συνιστούμε στην αποφυγή της διέλευσης κάθε είδους πλοίου στην εν λόγω περιοχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. 3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-

Η Α/Φ ΥΠ/ΧΟΣ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.-Ε.