Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου της 25ης Απριλίου

Tην Τετάρτη 25 Απριλίου, και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ύδρας.

Στη συνεδρίαση στην οποία καλεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλης Καλύβας, θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ύδρας.

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το Δ.Λ.Τ.Υ.
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού εφορείας του Γηροκομείου Ύδρας για το έτος 2017.
4. Έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης με θέμα: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ-ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ».
5. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
6. “Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού’’.
7. “Καθορισμός Τμημάτων Κοινοχρήστων Χώρων για παραχώρηση σε επαγγελματίες καθώς και ο τρόπος καταβολής των τελών χρήσης τους“.
8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση ποσού για έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προσκεκλημένων για λειτουργία εξωκλησιού στη νησίδα Άγιος Γεώργιος.
9. Αποδοχή πόσου 187.418,45 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας.
11. “Αποδοχή χρηματοδότησης και συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για προμήθεια μηχανημάτων έργου“.

Σχετικά Άρθρα