Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Καταχώρηση στο e-Mητρώο Πλοίων σύμφωνα με ανακοίνωση της λιμενικής αρχής Ύδρας

  • Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019 23:25
  • 1'

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής Ύδρας και του Λιμενάρχη, Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. Γεωργίου Μανδαλάκη, 

1. Σας γνωρίζουμε ότι από την 15-11-2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε μερική λειτουργία το «e-Μητρώο Πλοίων», εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία καταχωρούνται:

α) Τα ιδιωτικά (άνω των επτά μέτρων) και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας.

β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων.

γ) Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

2. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω σκαφών οφείλουν να μπουν στο σύνδεσμο https://www.aade.gr/ polites/metroo-ploion μέχρι την 15-05-2019 (για τα σκάφη που είναι ήδη νηολογημένα/εγγεγραμμένα στα Βιβλία κάποιας Λιμενικής Αρχής) ή εντός συγκεκριμένου ορίου ημερών από τη νηολόγηση/εγγραφή του σκάφους τους στη Λιμενική Αρχή (για τα σκάφη που νηολογούνται/εγγράφονται μετά την 15-11-2018), ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους, προκειμένου να προβούν σε σχετική καταχώρηση.

3. Για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλλασσομένων έχουν καταρτιστεί και αναρτηθεί έντυπα με θεματικά αντικείμενα «Προθεσμίες», «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις», καθώς και «Εγχειρίδιο Χρήσης» της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr/polites/metroo-ploion. 4. Επιπροσθέτως, από την 22-03-2019 έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aade.gr/polites/etepai πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, την διαδικασία και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η. (Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων). Tο ΤΕ.Π.Α.Η. αφορά: α) ιδιωτικά πλοία αναψυχής, β) επαγγελματικά πλοία αναψυχής, γ) επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως ισχύει.

Έναρξη ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α. ορίζεται η 09-05-2019. Παράλληλα, η απόδειξη πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να τηρείται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και να επιδεικνύεται σε έλεγχο από τη Λιμενική Αρχή, ενώ σε περίπτωσή που το ΤΕ.Π.Α.Η. δεν έχει καταβληθεί κανονικά, θα απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου μέχρι την πληρωμή του σχετικού προστίμου και την καταβολή του ποσού του ΤΕ.Π.Α.Η..

5. Τέλος, τα επιβατηγά πλοία, μεταφοράς άνω των 12 επιβατών, υποχρεούται να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο κάθισμα- φορείο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ΑμΕΑ έως την 15-06-2019.-