Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Ερώτηση Π. Ασημακόπουλου για την παροχή στοιχείων για την αρτιότητα της Παιδικής Χαράς στην Περιοχή Καμίνι της Ύδρας

  • Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 08:06
  • 2'

Ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Π. Ασημακόπουλου για την παροχή στοιχείων για την αρτιότητα της Παιδικής Χαράς στην Περιοχή Καμίνι της Ύδρας, και για την τήρηση της ΣΠΕ.

Ερώτηση : Αριθμ. Πρωτ. (33/ 18 - 07 - 2021)
Προς: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Προς: Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες

Π.Ε. Νήσων: κα Θεοδωρακοπούλου Βασιλική

Προς: Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

 Οικονομικών: κ. Πέππας Νικόλαος

- Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: κα Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Ερώτηση για την παροχή στοιχείων για την αρτιότητα της Παιδικής Χαράς στην Περιοχή Καμίνι της Ύδρας, και για την τήρηση της ΣΠΕ.

Όπως προβλέπεται και οφείλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής παρακαλώ για την παροχή στοιχείων για την αρτιότητα της παιδικής χαράς στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας και αντίγραφο της ΣΠΕ. Για την διαλεύκανση της υπόθεσης της  παιδικής χαράς στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας. Επειδή δέχθηκα πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα κατοίκων της Ύδρας και επισκεπτών της Ύδρας και επίσης δέχθηκα τηλεφωνήματα από κατοίκους και επισκέπτες της Ύδρας και δέχθηκα και δεκάδες μηνύματα για την παιδική χαρά στο Καμίνι της Ύδρας. Αλλά και μετά από τις καταγγελίες που έγιναν από κατοίκους της Ύδρας και επισκέπτες στα social media για την παιδική χαρά στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας. Όπως επίσης είχαν γίνει και στο παρελθόν καταγγελίες για το συγκεκριμένο έργο. Επειδή η παιδική χαρά χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής πρέπει να γίνει άμεσα έλεγχος και αυτοψία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το αν τηρήθηκε η ΣΠΕ και για το αν τηρήθηκε όπως προβλέπεται βάση του προβλεπόμενου σχεδίου που εκπονήθηκε η μελέτη για να διαπιστωθεί αν έγιναν κακοτεχνίες, και για το αν έγινε σωστή παράδοση του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Επίσης νομίζω ότι υπάρχουν και δικαστικές διαμάχες μεταξύ ιδιωτών και δήμου Ύδρας για το συγκεκριμένο έργο. Όπως επίσης υπήρχαν απειλές για μηνύσεις μεταξύ ιδιωτών μηχανικών που είπαν την γνώμη τους για το συγκεκριμένο έργο, από την πλευρά του ανάδοχου που παρέδωσε το έργο, μέσω του δημάρχου Ύδρας. Αυτά όλα έγιναν στα social media σε δημόσιες αναρτήσεις. Δηλαδή όλα όσα αναφέρονται στην ερώτηση είναι αληθή γεγονότα. Και μπορούν να διαπιστωθούν πολύ εύκολα με μια έρευνα από τις υπηρεσίες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Ερωτούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες;

1. Έγινε για το έτος 2021 αυτοψία στο έργο παιδική χαρά στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας που παραδόθηκε από τον ανάδοχο από την Περιφέρεια Αττικής ώστε να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλο για την λειτουργία του, από την στιγμή που ο δήμος Ύδρας δεν έχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες για να κάνει την αξιοποίηση, θα μου δώσετε τα στοιχεία όπως προβλέπεται και οφείλεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής;

2. Θα μου αποστείλετε τα στοιχεία της ΣΠΕ του έργου της παιδικής χαράς σε αντίγραφο για το έργο που εκπονήθηκε στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας όπως οφείλεται και προβλέπεται;

3. Θα μου αποστείλετε τα στοιχεία όπως προβλέπεται και οφείλεται των ελέγχων που έκανε η Περιφέρεια Αττικής στην παιδική χαρά στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας το έτος 2021; 

4. Θα μου αποστείλετε όπως προβλέπεται και οφείλεται το αντίγραφο της έγκρισης που έχει αποσταλεί από την αρχαιολογική υπηρεσία στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής της παιδικής χαράς στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας;

5. Θα μου δώσετε όπως προβλέπεται τα αντίγραφα από τα τιμολόγια της πληρωμής που έγιναν στον ανάδοχο από την Περιφέρεια Αττικής και από τον δήμο Ύδρας και ότι άλλες οικονομικές συναλλαγές έγιναν για την παιδική χαρά στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας;

6. Θα μπορούσα να έχω αντίγραφα των τιμολογίων για το από πού έγιναν οι αγορές των υλικών για την κατασκευή της παιδικής χαράς, βάση των στοιχείων που έδωσε ο ανάδοχος στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής όπως οφείλεται και προβλέπεται για την διαφάνεια του έργου της παιδικής χαράς στην περιοχή Καμίνι της Ύδρας;

7. Θα μου παρέχει η Περιφέρεια Αττικής τα αντίγραφα από τις αδειοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων όπως οφείλεται και προβλέπεται;

Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής 

Π.Ε. Πειραιώς

 Παναγιώτης Ι. Ασημακόπουλος